Onorariile și taxele practicate de Biroul Executorului Judecătoresc  Al Mutairi Rodica Floriana   variază între limitele impuse prin lege conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 2550/C/2006 modificat și completat prin OMJ nr.2561/2012 în funcție de complexitatea  dosarului  dar și de implicațiile și durata executării silite .

Potivit prevederilor Noului Cod de Procedură Civilă , persoana care solicită executarea silită, avansează cheltuielile specifice desfășurării acestei activități ( taxe judiciare de timbru, onorariu expert, taxe poștale, onoriul executorului judecătoresc, taxe ANCPI., etc. ), cheltuieli ce urmează a fi recuperate de la debitor.