Biroul Executorului Judecătoresc Al Mutairi Rodica Floriana  oferă toate tipurile de servicii prevăzute de Legea 188/2000 şi Codul de procedură civilă, fiind specializat în:

– Executări silite directe

 • Evacuări
 • Puneri în posesie bunuri mobile şi imobile
 • Grăniţuiri, servituţi, etc.
 • Desfiinţare de construcţii
 • Încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului

– Executări silite indirecte

 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Poprirea

– Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
– Comunicarea actelor de procedură;
– Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
– Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
– Oferte reale de plată;
– Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatorească;
– Confiscări;
– Orice alte activităţi sau operaţiuni prevăzute de lege în competenţa executorului judecătoresc;


Biroul Executorului Judecătoresc Al Mutairi Rodica Floriana pune în executare:
– hotărâri judecătoreşti prin care au fost stabilite despăgubiri rezultate din:

 • neîndeplinirea clauzelor contractuale de către debitor, etc..
 • anularea clauzelor abuzive din contractele bancare sau de leasing constatate în baza O.G. 50/2010 si a Legii 193/2000;
 • plata salariilor acordate în urma anulării deciziei de concediere;
 • exproprieri;
 • plata daunelor neachitate din polita RCA sau CASCO;
 • neachitarea de către asigurator a daunelor din accidente;

– orice alte hotărâri judecătoreşti civile sau penale;
– hotărâri arbitrale;
– titluri executorii europene;
– instrumente de plata (bilet la ordin, fila cec, cambie);
– înscrisuri autentice notariale;
– contracte de credit bancar sau leasing, etc..